Poplatky za členství

Na základě rozhodnutí Valné hromady dne 30.6.2022, se členské příspěvky navyšují s platností od 01.01.2023 a to z důvodu zvýšených provozních výdajů TJ (např. náklady na mzdy správců). Níže naleznete aktuální přehled výše poplatků (členské příspěvky + hrací sazby).

 

LETNÍ SEZÓNA 2023 DĚTI 4-9 let (s omezením) DĚTI 4-9 let (bez omezení) JUNIOŘI (10-18 LET) DOSPĚLÍ (18+ LET) SEZÓNNÍ HRÁČI
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 450 Kč 450 Kč 450 Kč 450 Kč 750 Kč
SNÍŽENÁ hrací sazba (tenis) 850 Kč x x 1 650 Kč 1 650 Kč
PLNÁ hrací sazba (tenis) x 1 550 Kč 1 850 Kč 2 750 Kč 2 750 Kč
PLNÁ hrací sazba (volejbal) x x x 600 Kč 600 Kč
BRIGÁDY  5 hodin NEBO 200 Kč / hod. 5 hodin NEBO 200 Kč / hod. 5 hodin NEBO 200 Kč / hod. 5 hodin NEBO 200 Kč / hod. 5 hodin NEBO 200 Kč / hod.
SKŘÍŇKA (malá / velká) 100 Kč / 200 Kč 100 Kč / 200 Kč 100 Kč / 200 Kč 100 Kč / 200 Kč 100 Kč / 200 Kč
 

!!!  Dle stanov TJ je hra na dvorci povolena po splnění všech členských povinností, tj. po uhrazení členských příspěvků a hracích poplatků + odpracování nebo uhrazení brigádnických hodin !!!

PLATBY - příklady:
- člen TJ (dospělý) s odpracovanými brigádami, plnou hrací sazbou (tenis) a velkou skříňkou  =>  450 + 2.750 + 200 = 3.400 Kč
(v případě neodpracovaných brigádnických hodin ještě +1.000 Kč)
- člen TJ (mládež 10-18 let) s odpracovanými brigádami a hrací sazbou, bez skříňky  =>  450 + 1.850 = 2.300 Kč
(v případě neodpracovaných brigádnických hodin ještě +1.000 Kč)
- sezónní hráč s odpracovanými brigádami a plnou hrací sazbou, bez skříňky  =>  750 + 2.750 = 3.500 Kč
(v případě neodpracovaných brigádnických hodin ještě +1.000 Kč)
 

INFORMACE PRO PLATBU:
-  platbu za členské příspěvky a hrací poplatky je nutno provést dle stanov T.J. v řádném termínu nejpozději do 30.4. příslušné sezóny na účet číslo 255174977 / 0300 (dřívější úhrada příspěvků a poplatků v 1.-3.měsíci daného roku je dobrovolná nikoliv povinná ze strany člena)
- platbu je taktéž možné provést na poště skrz poštovní poukázku A, správci příspěvky v hotovosti nevybírají
- jako variabilní symbol (VS) použijte své datum narození v tomto formátu ( DDMMRRRR )
do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
- v případě dětí se věk určuje dle jejich roku narozeni => pokud má dítě narozeniny až na konci roku, tak v rámci letní sezóny se toto nerozlišuje a počítá se, jak kdyby dítě dosáhlo vyšší věkové kategorie na začátku roku
za více rodinných příslušníků proveďte platby jednotlivě pro správné zaúčtování
- vzhledem k opožděnému začátku letní sezóny 2023 z důvodu nepříznivého počasí se splatnost všech členských poplatků prodlužuje do 10.5.2023, nadále však zůstává v platnosti, že členové musí mít splněny své členské povinnosti => zaplacené poplatky a odpracované/zaplacené brigády před zahájením své hry


příspěvky doplňující info